Narkotikapolitiska nyheter oktober 2020

Från och med detta avsnitt kommer de narkotikapolitiska nyheterna att släppas separat som egna avsnitt!

I detta avsnitt:

  1. Är ”SVERIGE HAR HÖGST NARKOTIKADÖDLIGHET I EUROPA” den rimligaste rubriksättningen nu när siffrorna från EMCDDA kommit? För det hade varit lika rimligt att skriva: ”Fortsatt minskning av dödligheten”.
  2. En ny typ av nyhetsrapportering kring narkotikafrågan
  3. Regeringens budget med fortsatt halvering av ANDT-budgeten
  4. CANs rapport om priser på narkotika
Posted in NPCpodd.