Webinar: Decriminalisation is not the answer – The United Nations offers better options.

Wednesday- 1 June – 1.00 – 3.00 PM CEST
Webinar: Decriminalisation is not the answer – The United Nations offers better options.

Positions taken by the United Nations are often used as arguments in national drug policy debates. Unfortunately, quotes from UN documents are often taken out of their context. This webinar will focus on what the UN has said and not said about national drug policies. The first part will be a presentation on decriminalization of drugs and will also analyze the UN positions on drug decriminalization.
The second part will be a session of short reflections from different organizations and also gives an introduction to the essence of the UNGASS Outsome Document from 2016, the most recent, representative and comprehensive policy document from the UN system.
There are extensive discussions regarding The United Nations recommendations on drug decriminalization. The Swedish Drug Policy Center gave the assignment to Dag Endal, former coordinator of Drug Policy Futures and Project Coordinator for FORUT Norway, to clarify and summarize what the different parts of The United Nations system actually recommend and say when it comes to drug decriminalization. The summary can be found here
The UNGASS Outcome Document presents a long list of evidence-based and effective interventions to prevent and treat drug problems. Many of these proposals from the UN are under-communicated or simply ignored in national debates. Our panelists will highlight UN positions that they find most important and relevant for national follow-up.
Moderators:
Kristina Sperkova, President at Movendi International. (Sweden)
Regina Mattsson, Secretary General at WFAD. (Sweden)
Presentations from:
Dag Endal. Former coordinator of Drug Policy Futures and Project Coordinator for FORUT Norway.
Pierre Andersson. Policy Advisor Alcohol and Development, IOGT-NTO Movement Sweden.
Eze Eluchie, President of the African Center for Health Law and Development (Nigeria)
Diana Joseph, Director of Fourth Wave Foundation (India)
Shane Varcoe, Executive Director for the Dalgarno Institute (Australia)
Amy Ronshausen, WFAD-president. Executive Director for Drug Free America Foundation. (USA)
Organizers:
The Swedish Drug Policy Center (Narkotikapolitiskt Center)
Movendi International
WFAD
NBV

Översatt rapport: Decriminalisation of Drugs

Det pågår en intensiv debatt i både Sverige och Norge om hur vi bibehålla en låg narkotikakonsumtion och minska dödligheten – och förslag på insatser kommer från debattörer, civilsamhället, forskare och beslutsfattare.

Ganska ofta refereras det till Portugal som ett exempel på ett land med en lyckad narkotikapolitik och i debatten tillskrivs de goda resultaten den avkriminalisering landet genomförde 2001. Vi tog därför, för ett år sedan, fram en rapport där vi tittade närmare på exemplet Portugal. Då intresset är stort för frågan även i andra länder, har vi nu valt att göra en översättning av rapporten till engelska.

Rapportens skribent, Pierre Andersson, beskriver hur Portugals reformer 2001 omfattade långt fler insatser än slopade straff för bruk och mindre innehav av narkotika. Framförallt inkluderade de stora satsningar på snabb och bra behandling och en god samordning mellan olika vårdinsatser. Något som sannolikt bidragit till att färre människor hamnat i beroende och minskat antalet dödsfall. 

Läs rapporten här

Lyssna på när skribent Pierre Andersson sammanfattar rapporten på 3 min här 

Lyssna på webbinarium med Pierre Andersson och efterföljande panelsamtal med riksdagsledamöter här

NPC reder ut: Decriminalization in Europe

Det pågår en intensiv debatt om hur vi på bästa sätt kan minska konsumtionen och dödligheten av narkotika. Inte alltför sällan lyfts avkriminalisering som en möjlig metod av komma åt problemen och nästan alltid hänvisas då till Portugal eller Nederländerna. Däremot är det sällan man hör något om de övriga europeiska länder som också avkriminaliserat. Siffror, uppgifter och slutsatser florerar i debatten och används som underlag för politiska utspel – men vet vi egentligen hur ser situationen ser ut?

Detta PM sammanfattar situationen i tio länder i Europa som avkriminaliserat narkotika. Vi har här exkluderat Portugal och Nederländerna, men istället valt att göra en fördjupad rapport om Portugal (läs rapporten: Avkriminalisering av narkotika. Vad kan vi lära av Portugal här) då det på många sätt är ett intressant land att följa.

Vi har skrivit detta med syftet att få en bättre överblick och kunna jämföra lagstiftningen mellan länderna, men även för att följa hur konsumtionsnivån och den narkotikarelaterade dödligheten i respektive land förändrats efter att de avkriminaliserat.

Några slutsatser är väldigt tydliga: Det är alltid svårt att göra jämförelser mellan länder, då rapporteringen sker med olika frekvens och skilda mätmetoder. Vi ser även att definitionen av avkriminalisering skiljer sig kraftigt åt mellan länderna. Bland de länder som avkriminaliserat visar några på en minskning av konsumtion och dödlighet och andra på en uppgång av desamma. Att dra lättvindiga slutsatser om avkriminalisering som metod är därmed inte möjligt. Däremot är det intressant att se närmare på vad andra insatser inom förebygg, vård och behandling har gett för resultat i andra länder och vad vi kan lära av dem.

Läs och ladda ner hela NPC reder ut: Decriminalization in Europe här