NPC reder ut: Alternativa påföljder

I Sverige har vi länge värderat möjligheten till tidig upptäckt av dem som använder narkotika. Syftet är att ge behandling eller annat stöd för att sluta använda narkotika och därmed minska skador och lidande för både enskild, närstående och samhälle.

Ett verktyg för tidig upptäckt, förutom exempelvis socialtjänst, elevhälsa eller drogtester på arbetsplatsen, är polisens möjligheter att göra drogtester eller upptäcka innehav av narkotika, så kallat ringa bruk eller innehav. Det för idag med sig att personer får böter och prick i belastningsregistret. Frågan är om böter är det bästa verktyget för att motivera människor till behandling eller andra stödinsatser? I detta NPC reder ut beskriver vi hur det fungerar idag och ger våra tankar kring en möjlig utveckling av hanteringen.

Läs hela NPC reder ut: Alternativ påföljd här

Motioner om vårdkedjan och påföljder

Socialdemokraten Elin Lundgren från Gävle har lämnat in två motioner kring narkotikapolitik. Dels lyfter hon behovet av en väl fungerande vårdkedja med bättre behandling och samordning mellan berörda instanser. Dels skriver hon om möjligheterna till alternativa påföljder vid ringa narkotikabrott, framförallt bland unga och unga vuxna.

Läs Elin Lundgrens motioner kring narkotika här:

En översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk 

Fler påföljdsalternativ vid narkotikabrott