Slutreplik: Åldersgränser fungerar som metod

I en slutreplik i UNT på vår tidigare debattartikel poängterar vi sambandet mellan tobak och cannabis och behovet av att pröva nya förebyggande åtgärder som kan påverka konsumtionen av båda substanser.  

I en replik av Albin Zettervall kritiseras vårt förslag om att höja åldersgränsen på tobak till 20 år för att få ner konsumtionen av såväl tobak som cannabis. Vi menar att vårt förslag inte minskat i aktualitet sedan vi skrev vår debattartikel då Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning precis presenterat en ny rapport om substansdebut bland skolungdomar.

Där framgår att debuten av cigaretter i genomsnitt sker något år före cannabis. Detta, i kombination med att fler än var tredje elev i årskurs nio som röker också använt cannabis medan icke-rökarna knappt testat, pekar på att vi förebygger cannabis genom att förebygga tobak.

Vi har kommit långt i Sverige vad gäller minskning av tobaksbruk men det räcker inte om vi ska nå ett rökfritt Sverige 2025. Nedgången av tobaksbruk har avstannat och det behövs nu fler åtgärder för att komma tillrätta med det folkhälsoproblem som detta innebär. Zettervall pekar på att det skulle vara bättre att rökare istället övergår till snus eller e-cigaretter. Tyvärr innehåller även de produkterna nikotin varför en övergång inte är en lösning. Dessutom vet vi ännu inte effekterna av e-cigaretter då de är ett relativt nytt fenomen varför dessa produkter bör ha samma åldersgräns.

Åldersgränser är en beprövad metod som vi vet fungerar. För alkoholförsäljning via Systembolaget är gränsen 20 år, vilket minskar kompislangning. Den kriminalitet som eventuellt skulle uppstå behöver hanteras av polis och tull, inte genom att sluta verka förebyggande.

Vad sambandet mellan tobaks- och narkotikaanvändningen beror på är inte helt klarlagt. 

Däremot skulle en höjning av åldersgränsen på tobak och tobaksrelaterade produkter till 20 år vara ett sätt att minska såväl cannabis- som tobakskonsumtionen bland ungdomar, och med det även skadorna.

Anders Monemar regionpolitiker (C), Östergötland
Helen Stjerna, A Non smoking seneration
Håkan Fransson, drogförebyggare, Öckerö kommun
Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center

Posted in Aktuellt.